מצופי סימון, מצופי תיחום, מצופים קרידנאלים, קוי מצופים